Нове књиге

Да би омогућили приступ књигама што већем броју чланова, чланарина је бесплатна. Књиге се могу позајмити на 3 седмице, а рок за враћање се може продужити за додатне 3 седмице без долажења у библиотеку. Надокнада за прекорачење рока је 0.50$ по дану, по књизи ($3.50 за недељу дана по једној књизи).

Новац прикупљен на овај начин биће коришћен искључиво за набавку нових књига, сходно интересовању највреднијих читалаца. Тако смо вам за лето припремили неке од тренутно најпопуларнијих књига у српским књижарама и комплетирали дела Љ. Хабјановић Ђуровић која сте најчешће тражили.

Због Дана Канаде не радимо 1. јула, а нове књиге можете позајмити већ од 8. јула. Видимо се у библиотеци.

Galerija