Нова канцеларијска столица

Захваљујемо Миши Еркић који је Библиотеци поклонио канцеларијску столицу.

Galerija