Правилник

 

 • Приликом уписа у библиотеку будући корисник је дужан дати личне податке и предочити лични документ са фотографијом и адресом. Чланарина је бесплатна. Да би унапредила своју колекцију, библиотека са захвалношћу прихвата донације.

 • Казна за прекорачење рока по књизи дневно износи 0,50 $. (3,5$ / недељу дана)

 • Да би се омогућила доступност библиотечке грађе што већем броју корисника могу се позајмити највише 3 документа (3 књиге, или 2 књиге и 1 диск) на период од 4 недеље.

 • Рок се може продужити једанпут за још 4 недеље. Уколико на време продужите рок, књиге можете задржати на читању 8 недеља укупно. Да бисте продужили рок, ВАЖНО ЈЕ ДА КОНТАКТИРАТЕ БИБЛИОТЕКУ, ПРЕ ИСТЕКА ОРИГИНАЛНОГ РОКА ЗА ВРАЋАЊЕ. Све поруке послате после оригиналног датума за враћање неће бити узете у разматрање. Корисник ће бити одговоран за плаћање казне за прекорачење рока пре него му буде омогућено да поново позајми библиотечку грађу. 

 • За позајмљену библиотечку грађу је одговоран корисник односно за позајмљену библиотечку грађу малолетних особа је одговоран родитељ, или старатељ. Уколико се кутија за диск оштети, молимо Вас да је замените новом.

 • Изгубљену или оштећену књигу/диск корисник је дужан да

  • - замени истом књигом/диском или
  • - замени другом књигом/диском у договору са библиотекаром
  • или
  • - плати надокнаду у бруто износу тражене вредности.

  •